H30.02 Grafitli Burç

H30.02 Grafitli Burç

Grafitli Burçlar

  • Ürün Kodu : H30.02
  • Malzeme : SAE 430B
  • Sertlik : HB≥180